De steden en de tijd.

Deze nieuwe serie gaat over verandering en de tijd die verstrijkt.
In de etsen zijn in 1 beeld verschillende tijden te zien: verleden, heden en toekomst.
Om dit beeld te creëren gebruik ik meerdere etsplaten die ik over elkaar druk. Een aantal platen heb ik hiervoor speciaal gemaakt maar ik gebruik ook platen uit vorige series.
Hierdoor ontstaan hele complexe composities. Je kunt in deze etsen door de steden en gebouwen heen kijken waardoor je het idee krijgt alsof de verschillende tijden samenvallen.
Deze bijna beangstigende complexiteit waarin alles met elkaar verweven is vormt tevens de schoonheid van dit werk.